“Алианс Принт” е една от най-големите и бързоразвиващи се печатници  в България с 50 годишна история. Като частна компания функционира от 2001 г., наследявайки дългогодишния опит и традиции на полиграфическата база на БТА. Печатницата е водеща и награждавана на българския пазар в производството на висококачествени полиграфически изделия. Към основните производствени групи се отнасят книги, списания, каталози, плакати, дипляни, брошури, листовки и приложения, рекламни материали и др.

"Алианс Принт" постоянно инвестира средства в обновлението на своята производствена база и машини.  

Въпреки високотехнологичните средства, с които разполага, "Алианс Принт" определя като свои ключов актив хората. Ние вярваме в силата на екипа и поради тази причина провеждаме специални ежегодни обучения. В компанията работят над 150 квалифицирани, амбициозни и отговорни хора.

Една от основните цели на "Алианс Принт" е  развитие на външните пазари. Високото качество на продукцията, кратките срокове за изработка и географското разположение на България позволяват дружеството да бъде конкурентно, като изнася продукция за Англия, Франция, Германия и Италия. Всяка година стойността на изнесената продукция се удвоява, като през 2016-та оборотът от поръчки, произведени за износ, се е повишил три пъти спрямо предходната година.

Сертификати

Проекти

IVAN VAZOV NATIONAL THEATRE, SOFIA, BULGARIA

Contact us:

1592 Sofia, Bulgaria

3A Ilia Beshkov Str.

Tel: + 359 2 422 59 38

Mob:+359 897 91 99 52

E-mail: office@alliance-print.com

E-mail: sales@alliance-print.com

  • Facebook Social Icon

printinghouseallianceprint

Working time

Monday - Friday

9:00 - 18:00 

© 2023 Alliance Print

New Webiste

Under Construction! Expect Soon!